Resmi Gazete’de bugün neler var? (10 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

YÖNETMELİKLER

– Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulu yönetmeliği

– Uludağ Alan Başkanlığı hizmet birimleri çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik

– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü avukatlık sınav ve atama yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü yurtiçi pazarlama ve satış yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı sözleşmeli personeli disiplin amirleri hakkında yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel sicil amirleri yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları hakkında yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu sigorta işleri yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

– M.K.E. Kurumu teftiş kurulu yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

– Doçentlik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

TEBLİĞLER

– Milli emlak genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

– Tahsilat genel tebliği

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesi’ne ait karar

– Anayasa Mahkemesi’ne ait bireysel başvuru kararı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir